Naziv: Samoposluga minimarket Vukosavlje
Adresa: ul. Banjalučka br.1, Vukosavlje
Telefon: 066 499 608