Naziv: Samoposluga minimarket Šamac
Adresa: Cara Dušana br.24, Šamac
Telefon: 066 052 185