Naziv: Samoposluga minimarket Miloševac
Adresa: ul. Mali Lug 100, Miloševac, Modriča
Telefon:

Naziv: Samoposluga minimarket Modriča
Adresa: Trg Jovana Raškovića, Modriča
Telefon:

Naziv: Samoposluga minimarket Modriča
Adresa: Novo Naselje, ul. Berlinska 78, Modriča
Telefon: 066 810 365

Naziv: Samoposluga minimarket Modriča
Adresa: Novo Naselje 2, ul. Šumadijska br.25 Modriča
Telefon: 065 392 686