Naziv: Samoposluga minimarket Crkvina
Adresa: ul. Crkvina 9, Šamac
Telefon: 065 615 228