Komercijala

Mihajla Pupina bb, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina
Tel: 053/612-831
Fax: 053/612-831
PIB: 403084660002
JIB: 4403084660002
email: sara.knjigovodstvo@gmail.com

Proizvodnja

Barica Donja bb Brod, Bosna i Hercegovina
Tel: 053/484-601
e-mail: klanica.sara@yahoo.com

Poslovne jedinice

-“Samoposluga – minimarket “- Mali Lug br.100, Miloševac,Modriča 065/605-012
-“Samoposluga – minimarket” – Trg Jovana Raškovića bb, Modriča ,065/608-010 – ROŠTILJ
-“Samoposluga – minimarket” – Cara Dušana br.24, Šamac,066/052-158 –ROŠTILJ
-“Samoposluga – minimarket” – Crkvina br.9, Crkvina 065/615-228
-“Samoposluga – minimarket” – Banjalučka br.1, Vukosavlje 065-804-788
-“Samoposluga – minimarket” – Novo Naselje, Berlinska 78 Modriča 066-810-365
-“Samoposluga – minimarket” – Obudovac, Obudovac bb 066/451-348 – ROŠTILJ
– PJ “Market Sara” Derventa – Lug bb Derventa 065-543-559 – ROŠTILJ
– PJ “Market Sara”Novo Naselje 2 – Šumadijska br 25, Modriča 065/392-686
-“PJ Market Sara” Lončari – Beogradska bb,Lončari,Donji Žabar 066-299-934 – ROŠTILJ
-“Samoposluga – minimarket” Doboj,Krnjinskih srpskih brigada bb, 066-338-067-ROŠTILJ
-“Mesnica Sara” – Derventa, Marije Bursać ,065/604-673 – ROŠTILJ
-“Nešo s.t.r. ”, Vojvode Živojina Mišića br. 30,Brod – 053/610-453 ROŠTILJ
-“Nešo s.t.r. ”, gradski bazeni Brod, 053/612-723 – ROŠTILJ